ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Μάρκετινγκ
Γεώργιος Μπάλτας
Έτος έκδοσης: 2003
Σελίδες: 480
Εκδόσεις: Rosili
ISBN: 960-7745-06-Χ
Το βιβλίο καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην ελληνική οικονομική βιβλιογραφία.

 

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η εξέλιξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του internet, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα του συγχρόνου οικονομικού περιβάλλοντος. Οι ηλεκτρονικές εμπορικές εφαρμογές και η χρήση του internet ως πεδίου επιχειρηματικής δράσης επέφεραν την ανάγκη κατανόησης αφ' ενός του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και αφ΄ ετέρου της εφαρμογής του Μάρκετινγκ σε ηλεκτρονικές αγορές. Η εμφάνιση αυτής της ανάγκης δεν περιορίζεται στις νέες καθαρά ιντερνετικές επιχειρήσεις (γνωστές και ως dot.coms), αλλά επεκτείνεται στην πληθώρα των παραδοσιακών εταιρειών που θέλουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του internet, παράλληλα με την υπάρχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα τους.

 

Το νέο αυτό βιβλίο προσφέρει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση των φαινομένων και των ζητημάτων του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και του Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ, με έμφαση στην διοικητική και οικονομική θεώρηση τους.

 

Οι συγγραφείς παρουσιάζουν όλα τα βασικά ζητήματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, με διεξοδικό αλλά και κατανοητό τρόπο, στηριζόμενοι σε μία εκτενέστατη κάλυψη της διεθνούς βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Το βιβλίο αυτό είναι μία πολύτιμη και δυσεύρετη πηγή γνώσεων και λύσεων για την επιχειρηματική αξιοποίηση του Internet.

 

Προμηθευτείτε το εδώ: Εκδόσεις Rosili