ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Αποτελεσματική Διοίκηση Χαρτοφυλακίου Προϊόντων και Υπηρεσιών
Παπασταθοπούλου Πολίνα
Έτος έκδοσης: 2004
Σελίδες: 684
Εκδόσεις: Σταμούλης
ISBN: 9603515183

Ο Καθηγητής του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Γεώργιος Αυλωνίτης και η Λέκτορας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Πολίνα Παπασταθοπούλου εξέδωσαν το 2004 το βιβλίο με τίτλο "Αποτελεσματική Διοίκηση Χαρτοφυλακίου Προϊόντων και Υπηρεσιών" των Εκδόσεων Σταμούλη.

 

Το βιβλίο παρουσιάζει, για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο, μια ολοκληρωμένη, συστηματική και επιστημονική προσέγγιση των αποφάσεων που αφορούν στη Διοίκηση του Προϊοντικού Χαρτοφυλακίου των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Η συγγραφή του βιβλίου στηρίχθηκε αφ' ενός στις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις, όπως αυτές παρουσιάζονται στην διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και, αφ' ετέρου, στη πολυετή επιστημονική, συμβουλευτική και διδακτική εμπειρία των συγγραφέων του σε θέματα Διοίκησης Χαρτοφυλακίου Προϊόντων και Υπηρεσιών.

 

Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, που έχουν συμπεριλάβει στα προγράμματα σπουδών τους το μάθημα της Πολιτικής Προϊόντος ή της Διοίκησης Προϊοντικού Χαρτοφυλακίου, καθώς και σε στελέχη του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, που ασχολούνται στην καθημερινή επιχειρηματική ζωή με τη λήψη προϊοντικών αποφάσεων.

 

Το βιβλίο αποτελείται από τέσσερα μέρη και δεκαπέντε κεφάλαια που καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις βασικές έννοιες Διοίκησης Χαρτοφυλακίου Προϊόντων και Υπηρεσιών, τις στρατηγικές Μάρκετινγκ στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής προϊόντος, τα μοντέλα ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τη διαδικασία κατάργησης προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και οργανωτικά θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τη διοίκηση υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών και την κατάργηση προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Προμηθευτείτε το εδώ: Εκδόσεις Σταμούλης