ΔΡΑΣΕΙΣ
Η ΕΛΑΜ στο Money Show Θεσσαλονίκης 2010
Η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛΑΜ) σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργάνωσε στο πλαίσιο του Money Show της Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010, συζήτηση με θέμα «Ευκαιρίες Εξόδου από την Κρίση».


Στη συζήτηση συμμετείχαν και μετέφεραν εμπειρίες τους οι κ.κ.:
 
  • Γεώργιος Κατσαρός, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Ε. Κατσαρός ΑΕΒΕ,
  • Χαράλαμπος Μαρμάγγελος, Διευθυντής πωλήσεων της εταιρίας Olympia Electronics και
  • Θάνος Τζιρίτης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της εταιρίας ISOMAT Α.Β.Ε.Ε.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δρ. Νικόλαος Παπαβασιλείου, Καθηγητής Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.