ΔΡΑΣΕΙΣ
Αναδεικνύοντας το Ρόλο του Μάρκετινγκ στην Αποτελεσματική Διαχείριση Οικονομικών Κρίσεων-Θεσσαλονίκη
Money Show Θεσσαλονίκης 2014
Αναδεικνύοντας το ρόλο του Μάρκετινγκ στην Αποτελεσματική Διαχείριση Οικονομικών Κρίσεων
Η ΕΛ.Α.Μ. στο Money Show της Αθήνας στις 21 Δεκεμβρίου 2013
E-marketing conference for Business 2013
Βραβεία MADE IN GREECE