ΔΡΑΣΕΙΣ
Αναδεικνύοντας το ρόλο του Μάρκετινγκ στην Αποτελεσματική Διαχείριση Οικονομικών Κρίσεων
E-marketing conference for Business 2013
Βραβεία MADE IN GREECE
Marketing Excellence Awards 2013
Money Show Θεσσαλονίκης 2013
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πωλήσεων