ΔΡΑΣΕΙΣ
1o Διεθνές FORUM στο Ναυτιλιακό Μάρκετινγκ
3ο Συμπόσιο της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ
Η ΕΛΑΜ στο Mon€y Show 2007
Επιχειρησιακή στρατηγική και αντάρτικο μάρκετινγκ
Workshop σε Μοντέλα Αποφάσεων Μάρκετινγκ
Marketing in the 21st Century: Brand Building and Positioning Strategies