ΜΕΛΗ
Μανουσάκη Χαρίκλεια
Μανουσάκη Βικτώρια
Μανώλης Χρήστος
Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Πωλήσεων
Μαυραγάνη Ελένη
Μίγκος Βασίλειος
Στέλεχος Μάρκετινγκ
Μπάλτας Γεώργιος
Καθηγητής Πανεπιστημίου
Νάκας Αριστείδης
Διοικητικό στέλεχος /Υποψ.Διδάκτωρ Ο.Π.Α
ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΛΤΑΓΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Παπάδας Κάρολος-Κωνσταντίνος
Υποψήφιος Διδάκτωρ
Παπαδόπουλος Ιωάννης
Καθηγητής
ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ
SALES-MARKETING EXECUTIVE
Πλακογιαννάκη Εμμανουέλλα
Aναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πουλάκης Αντώνιος
Trade Marketing Manager
Ρούζιου Μαρία
ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
MARKETING CONSULTANT
Σκαρμέας Διονύσιος
Επίκουρος Καθηγητής
Σκιαδά Ελένη
Ασφαλιστής
Σταματογιαννάκης Αντώνης
Σταμέλου Στέλλα
Επιχειρηματίας