ΜΕΛΗ
Γιοβάνης Απόστολος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γρούγιου Βασιλική
Δελησταύρου Αντωνία
Ευαγγελινού Άννα
Digital Marketing Manager
Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος
Ζέρβας Ευάγγελος
Ζησούλη Μαρία
ΖΥΓΟΥΡΗ ΜΑΓΔΑ
Ηλιόπουλος Γρηγόριος
Ήντουνας Κωνσταντίνος
Καμενίδου Ειρήνη
Κανδαράκης Κώστας
Καραντίνου Καλυψώ
Καρατάσιος Αναστάσιος
Καθηγητής
ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Κατσούλα Σταυρούλα
Κεχαγιάς Ιωάννης
ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Κολλάρος Αναστάσιος