ΜΕΛΗ
Γιάννη Κωνσταντίνα
Γιοβάνης Απόστολος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γρούγιου Βασιλική
Δελησταύρου Αντωνία
Ευαγγελινού Άννα
Digital Marketing Manager
Ζέρβας Ευάγγελος
Ζησούλη Μαρία
ΖΥΓΟΥΡΗ ΜΑΓΔΑ
Ηλιόπουλος Γρηγόριος
Ήντουνας Κωνσταντίνος
Καμενίδου Ειρήνη
Κανδαράκης Κώστας
Καραντίνου Καλυψώ
Καρατάσιος Αναστάσιος
Καθηγητής
Κεχαγιάς Ιωάννης
ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Κολλάρος Αναστάσιος
ΚΟΣΜΑ ΑΝΝΕΤΑ
Κοτίκα Ευθυμία
Κυρέζης Νικόλαος