ΜΕΛΗ
Γρούγιου Βασιλική
Δελησταύρου Αντωνία
Ευαγγελινού Άννα
Digital Marketing Manager
Ζέρβας Ευάγγελος
Ζησούλη Μαρία
Ηλιόπουλος Γρηγόριος
Ήντουνας Κωνσταντίνος
Καμενίδου Ειρήνη
Κανδαράκης Κώστας
Καραντίνου Καλυψώ
Καρατάσιος Αναστάσιος
Καθηγητής
Κεχαγιάς Ιωάννης
ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Κολλάρος Αναστάσιος
ΚΟΣΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΣΜΑ ΑΝΝΕΤΑ
Κοτίκα Ευθυμία
Κυρέζης Νικόλαος
Κωνσταντινίδης Γεώργιος
Κωνσταντινίδου Δέσποινα