ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Πόλη
Επικοινωνία
 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Επαγγελματική εμπειρία
Ακαδημαϊκή καριέρα
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
IE Business School - IE University
Assistant Professor of Marketing

από 2011 έως 2016

IE Business School - IE University
Assistant Professor of Marketing
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


από 1997 έως 2001
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & INSEAD
Μεταπτυχιακό, "Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με νέες Τεχνολογίες" & " M.Sc. in Management"
Ελλάδα & Γαλλία

από 2001 έως 2003
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & INSEAD
Μεταπτυχιακό, "Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με νέες Τεχνολογίες" & " M.Sc. in Management"
INSEAD
Διδακτορικό, Ph.D. in Management

από 2006 έως 2011

Τίτλος Διατριβής:
INSEAD
Διδακτορικό, Ph.D. in Management