ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ
ΚΛΑΔΗ - ΠΑΝΤΟΥΒΕΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ
Πόλη
Επικοινωνία
 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Επαγγελματική εμπειρία
Ακαδημαϊκή καριέρα
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Σύλλογος Προστασίας Ελλήνων Αιμοροφιλικών
Γραμματέας παρά τω Προέδρω

από 2013 έως 2019

Σύλλογος Προστασίας Ελλήνων Αιμοροφιλικών
Γραμματέας παρά τω Προέδρω
Top Trends S.A.
Marketing Assistant

από 2011 έως 2013

Top Trends S.A.
Marketing Assistant
ΟΠΑ


από 2012 έως 2012
ΟΠΑ
ΟΠΑ
Μεταπτυχιακό, ΜΠΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών για Στελέχη
Ελλάδα

από 2017 έως 2017
ΟΠΑ
Μεταπτυχιακό, ΜΠΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών για Στελέχη