ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Καθηγητής Μάρκετινγκ
Εργασία
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πόλη
Αθήνα
Επικοινωνία
 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Επαγγελματική εμπειρία
Ακαδημαϊκή καριέρα
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Αναπληρωτής Καθηγητής Μάρκετινγκ

από 2001 έως 2019

Τµήµατος Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Αναπληρωτής Καθηγητής Μάρκετινγκ
Πανεπιστήμιο Πειραιά
Οικονομικά

από 1976 έως 1980
Πανεπιστήμιο Πειραιά
Οικονομικά