ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ
ΠΑΧΟΣ-ΦΩΚΙΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πόλη
Επικοινωνία
 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Επαγγελματική εμπειρία
Ακαδημαϊκή καριέρα
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητής-Υποψήφιος Διδάκτορας

από 2015 έως 2018

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητής-Υποψήφιος Διδάκτορας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


από 2006 έως 2010
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό, Διοίκηση Υπηρεσιών
Ελλάδα

από 2011 έως 2013
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό, Διοίκηση Υπηρεσιών