ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ
ΜΑΛΕΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
Εργασία
CHIESI HELLAS
Πόλη
ΑΘΗΝΑ
Επικοινωνία
 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Επαγγελματική εμπειρία
Ακαδημαϊκή καριέρα
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
COCA COLA 3E
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

από 2005 έως 2008

COCA COLA 3E
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
CHIESI
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

από 2008 έως 1970

CHIESI
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


από 1997 έως 2003
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Μεταπτυχιακό, Msc ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

από 2017 έως 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Μεταπτυχιακό, Msc ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ