ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ
ΚΑΜΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πόλη
Επικοινωνία
 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Επαγγελματική εμπειρία
Ακαδημαϊκή καριέρα
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

από 2005 έως 2011
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
Μεταπτυχιακό, Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες
Ελλάδα

από 2011 έως 2013
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
Μεταπτυχιακό, Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες