ΝΕΑ
Πρόγραμμα «Επαγγελματική Διοίκηση Μάρκετινγκ» από το Ο.Π.Α.
Καταχωρήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2016
Στο πλαίσιο διεξαγωγής των νέων  προγραμμάτων eLearning του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα "Επαγγελματική Διοίκηση Μάρκετινγκ" (Professional Marketing Management).

Το πρόγραμμα, το οποίο είναι διάρκειας 16 εβδομάδων ή 80 ωρών, αναπτύχθηκε με στόχο άτομα που δεν έχουν σπουδάσει στην επιστημονική περιοχή του Μάρκετινγκ, ενδιαφέρονται για αυτή για επαγγελματικούς λόγους και επιθυμούν να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις και δεξιότητες με μεγάλη πρακτική χρησιμότητα και εφαρμογή στην πράξη.

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κος Γεώργιος Μπάλτας, Καθηγητής του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ.

Έναρξη μαθημάτων στις 23/1/2017. Εγγραφές έως 16/1/2017.

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα:
https://elearning.aueb.gr/courses/prof-marktg-mgmt.html