ΝΕΑ
2018 GMA-GAMMA JOINT SYMPOSIUM, 26 – 29 Ιουλίου 2018, Τόκυο, Ιαπωνία
Καταχωρήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2017
Η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ και η GAMMA (Global Alliance of Marketing and Management Associations) συνδιοργανώνουν το “2018 GMA-GAMMA Joint Symposium”, στα πλαίσια του Συνεδρίου “2018 Global Marketing Conference” το οποίο θα πραγματοποιηθεί 26 – 29 Ιουλίου 2018 στο Τόκυο, Ιαπωνία.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου  της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, καθηγητές κος Ανδρέας Ανδρονικίδης και κος Προκόπης Θεοδωρίδης θα υποδεχτούν ως προεδρεύοντες του συνεδρίου, μια σειρά από ερευνητικά άρθρα με κεντρικό θέμα: “ Unfolding New Service Development Success Factors and Challenges ”, στα οποία εξετάζονται οι σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας και οι προκλήσεις στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε τα επισκεφθείτε τη διεύθυνση του συνεδρίου: http://gammaconference.org/2018/  και συγκεκριμένα το “Call for Papers” του συνεδρίου στη διεύθυνση:  http://gammaconference.org/2018/sub03_01.html
Προθεσμία υποβολής: 31 Ιανουαρίου 2018

Παρακάτω παρατίθεται το Call For Paper

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 GMA-GAMMA JOINT SYMPOSIUM
http://gammaconference.org/2018/index.html
 
Greek Marketing Academy (GMA) and Global Alliance of Marketing & Management Associations (GAMMA) will jointly hold the 2018 GMA-GAMMA Joint Symposium on ‘Unfolding New Service Development Success Factors and Challenges’ in 2018 GMC at Tokyo. 

Please submit your paper to the Symposium Co-Chairs: Prof. Andreas I. Andronikidis, University of Macedonia, Dept. of Business Administration, ODE Building, Room 308, 156 Egnatia str., 546 36 Thessaloniki, Greece, a.andronikidis@uom.edu.gr, Tel: +30 2310891584, Fax: +30 2310891544. Prof. Prokopios K. Theodoridis, University of Patras, Dept. of Business Administration of Food and Agricultural Enterprises, Office 2.8, 2 G. Seferi str., 301 00 Agrinio, Greece, proth@upatras.gr, Tel: +30 2641074124, Fax: +30 2641074108-9
Submission Deadline: Jan. 31, 2018
 
«Unfolding new service development success factors and challenges»
Service innovation is an emerging field of dynamic capabilities (Gounaris et al., 2016; Kindström et al., 2013; Storey et al., 2016). It fuels firm performance and constitutes an important source of competitive advantage (McDermott and Prajogo, 2012; Umashankar et al., 2011). The growing importance of services in developed countries places significant pressure on adopting a service instead of the heavily used product-centric approach in the study of new service development (NSD) (Carlborg et al., 2014; Ettlie and Rosenthal, 2011). However, research and development on services still follows an informal procedure characterized by lack of booked investments (Ettlie and Rosenthal, 2011).
Service characteristics make impossible the disentanglement of process and service development (e.g., co-production with unpredictable customers) (Hjalager, 2010) and constitute value performance metrics problematic (Combs et al., 2006). The diversified nature of NSD (be this technological, managerial or process-based) places significant theoretical and managerial challenges on knowledge management, organizational learning, culture and human resources necessitating the use of multidisciplinary theoretical frameworks (Ommen et al., 2016; Seeck and Diehl, 2016; Umashankar et al., 2011) and multiple stakeholders’ perspectives (Kindström et al., 2013).
Understanding the drivers, benefits, and complexity of NSD management in times of significant technological and economic changes is of utmost priority with momentous theoretical and managerial implications at multiple organizational levels and across diverse service settings (e.g., supplier-dominated enterprises, personal and social services) (Forsman, 2011; Seeck and Diehl, 2016) and stakeholders (Kindström et al., 2013).
This track aims to study the factors that affect the success of NSD within organizations’ external and internal environments. Thus, we call for conceptual and empirical papers that offer answers to the following inclusive but not exclusive list of NSD research areas:
  • NSD contemporary challenges
  • Innovation and NSD
  • The bright and dark sides of NSD
  • The role of leadership in NSD success/failure
  • NSD and customization
  • Integrating internal and external stakeholders in NSD
  • The crossroads of service-product development
  • Design and NSD process
  • Strategic orientation and NSD
 
*** Topics are only intended to be thought provokers; additional areas and perspectives are encouraged.
 
References
Carlborg, P., Kindström, D., and Kowalkowski, C. (2014), “The evolution of service innovation research: a critical review and synthesis”, The Service Industries Journal, 34(5), 373-398.
Combs, J., Liu, Y., Hall, A., Ketchen, D. 2006, “How much do high-performance work practices matter? A meta-analysis of their effects on organizational performance”, Personnel Psychology, 59(3), 501-528.
Ettlie, J.E., and Rosenthal, S.R. (2011), “Service versus manufacturing innovation”, Journal of Production Management, 28(2), 285-299.
Forsman, H. (2011), “Innovation capacity and innovation development in small entreprises. A comparison between manufacturing and service sectors”, Research Policy, 40(5), 739-750.
Gounaris, S., Chatzipanagiotou, P., Boukis, A. and Perks, H. (2016), “Unfolding the recipes for conflict resolution during the new service development effort”, Journal of Business Research, 69(10), 4042-4055.
Hjalager, A-M., 2010, “A review of innovation research in tourism”, Tourism Management, 31(1), 1-12.
Kindström, D., Kowalkowski, C. and Sandberg, E. (2013), “Enabling service innovation: a dynamic capabilities approach”, Journal of Business Research, 66(8), 1063-1073.
McDermott, C.M. and Prajogo, D.I. (2012), “Service innovation and performance in SMEs”, International Journal of Operations & Production Management, 32(2), 216-237.
Ommen, N.O., Blut, M., Backhaus, C. and Woisetschläger, D.M. (2016), “Toward a better understanding of stakeholder participation in the service innovation process: more than one path to success”, Journal of Business Research, 69(7), 2409-2416.
Seeck, H. and Diehl, M-R., 2016, “A literature review on HRM and innovation-taking stock and future directions”, The International Journal of Human Resource Management, http://dx.doi.org/10.1080/09585192.2016.1143862
Storey, C., Cankurtaran, P., Papastathopoulou, P. and Hultink, E.J. (2016), “Success factors for service innovation: a meta-analysis”, Journal of Product Innovation Management, 33(5), 527-548.
Umashankar, N., Srinivasan, R., and Hindman, D. (2011). “Developing customer service innovations for service employees: the effects of NSD characteristics on internal innovation magnitude”, Journal of Service Research, 14(2), 164-179.
 
Manuscripts must follow Manuscript Submission Guidelines: 2018 Global Marketing Conference at Tokyo and Reference  Style of GAMMA Journals and Proceedings (www.tandfonline.com/rgam). Manuscripts should not exceed 5 pages (single spaced) for abstracts or 20 pages for full papers in double space. One-page special session and panel proposals should be sent directly to the appropriate track chair. Submissions will be double-blind reviewed. Please do not identify any authors in the text of the manuscript.