Γεώργιος Μπάλτας

Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρόεδρος Δ.Σ.

Σύντομο βιογραφικό

Ανδρέας Ανδρονικίδης

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Σύντομο βιογραφικό

Προκόπης Θεοδωρίδης

Αναπλ.Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γενικός Γραμματέας

Σύντομο βιογραφικό

Κωνσταντίνος Λιονάκης

Adj.Lecturer of Marketing
Ταμίας

Σύντομο βιογραφικό

Πηνελόπη Αθανασοπούλου

Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Μέλος Δ.Σ.

Σύντομο βιογραφικό

Μάρκος Τσόγκας

Αναπλ.Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Μέλος Δ.Σ.

Σύντομο βιογραφικό

Γεώργιος – Εμμανουήλ Θεοδοσίου

Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Μέλος Δ.Σ.

Σύντομο βιογραφικό

Facebook Feed