Η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ προσφέρει στα μέλη της τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Ενημέρωση για ημερίδες, συμπόσια και άλλες δραστηριότητες της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ.
  • Ενημέρωση για τρέχοντα ελληνικά και διεθνή συνέδρια του Μάρκετινγκ.
  • 60% έκπτωση από τον εκδοτικό όμιλο Direction Business Network (www.direction.gr) στις νέες συνδρομές για:

– το καθημερινό Ηλεκτρονικό Newsletter BUSINESSTODAY

– το περιοδικό Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ ADBUSINESS

– το Flipbook του ADBUSINESS

– τον συνδυασμό των ανωτέρω BUSINESSTODAY (Pdf) και ADBUSINESS (Flipbook)

  • 25% έκπτωση για αγορά βιβλίων εκτός ενιαίας τιμής και 10% σε όλα τα καινούργια προστατευόμενα από την ενιαία τιμή βιβλία από τα βιβλιοπωλεία και τα e-shops των εκδόσεων Rosili
  • 10% έκπτωση από την αναγραφόμενη τιμή στην ιστοσελίδα για το www.Businessbooks.gr

Facebook Feed