Σκοπός

Η προαγωγή, εφαρμογή και διάδοση της επιστήμης του μάρκετινγκ στην Ελλάδα, ώστε να συμβάλει στην αύξηση της προσφερομένης αξίας από τις επιχειρήσεις προς την κοινωνία και στη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων και των καταναλωτών. Η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ εκφράζει την ακαδημαϊκή, επαγγελματική και επιχειρηματική κοινότητα του επιστημονικού μάρκετινγκ στην Ελλάδα και συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας και στην ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας.

Στόχοι

α) Η συμβολή στην ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια της Ελληνικής οικονομίας.

β) Η συγκέντρωση, οργάνωση και ανάπτυξη της γνώσης που προκύπτει από την εμπειρία εφαρμογής του μάρκετινγκ στην Ελλάδα με στόχο τη δημιουργία μιας “ελληνικής σχολής” μάρκετινγκ.

γ) Η δημιουργία σχέσεων και ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων και εμπειριών με επιστήμονες και επιστημονικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις και ιδρύματα της αλλοδαπής.

δ) Η έρευνα και μέτρηση επιχειρηματικών και καταναλωτικών στάσεων και συμπεριφορών.

ε) Η εκπαίδευση, η μεταφορά τεχνογνωσίας και πιστοποίηση τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων προς πρόσωπα, επιχειρήσεις και φορείς.

στ) Η υποστήριξη με επιστημονικά μέσα της υιοθέτησης και εφαρμογής του μάρκετινγκ σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς.

Μέσα Επίτευξης Σκοπού & Στόχων

Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Επιμορφωτικές και ενημερωτικές συναντήσεις των μελών της.
  • Οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, διαλέξεων, ειδικών διοργανώσεων, σεμιναρίων.
  • Ανάληψη εκπόνησης ερευνών και μελετών επί συναφών θεμάτων.
  • Έκδοση ενημερωτικών εντύπων, δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις από τα Μ.Μ.Ε.
  • Ανάπτυξη επιμορφωτικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας και συμμετοχή σε προγράμματα και φορείς εκπαίδευσης (διοργάνωση σεμιναρίων, συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης, συμμετοχή σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς κ.λπ.)
  • Ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων.
  • Ανάπτυξη μεθόδων πιστοποίησης συναφών γνώσεων και δεξιοτήτων.
  • Έκδοση βιβλίων και βοηθημάτων εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα.
  • Έκδοση επιστημονικού περιοδικού στο πεδίο του Μάρκετινγκ.

Η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων της όπου απαιτείται ή κρίνεται σκόπιμο, συνεργάζεται με συγγενείς οργανισμούς του εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Το σωματείο μπορεί, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αποτελεί μέλος άλλων σωματείων, ενώσεων, εταιρειών, συλλόγων ή οργανισμών με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό που εδρεύουν στη χώρα μας ή στο εξωτερικό. Το σωματείο μπορεί ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχει στην ίδρυση, διοίκηση και λειτουργία Νομικών προσώπων με συναφή επιστημονικό, επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό σκοπό.

Facebook Feed

23 Σεπτεμβρίου

Μπορείτε να ακολουθήσετε όλοι τα social media της ακαδημίας μας, προκειμένου να παραμείνουμε συνδεδεμένοι. Σε όλα μας τα social media θα βρείτε ενδιαφέροντα άρθρα σχετικά με το marketing και τις εφαρμογές του, καθώς και νέα για την επικαιρότητα, τα οποία διευρύνουν τις γνώσεις σας και μπορούν να αποτελέσουν θεμέλια για τις επόμενες κινήσεις σας. Επιπλέον, δημοσιεύονται όλες οι δράσεις της ακαδημίας μας, όπως σεμινάρια, εκδηλώσεις κ.λπ., στις οποίες μπορείτε να συμμετέχετε και να συμβάλλετε και εσείς στο έργο μας!Που μπορείτε να μας βρείτε:💡Facebook: Greek Marketing Academy (ΕΛΑΜ) (Greek Marketing Academy (ΕΛΑΜ))💡Linkedin: Greek Marketing Academy (www.linkedin.com/company/greek-marketing-academy/)💡Instagram: elam.academy (www.instagram.com/elam.academy/)#greekmarketingacademy #Elam #marketingacademy #socialmedia ... See MoreSee Less
View on Facebook