Ιστορική αναδρομή

Είναι γεγονός ότι η χώρα μας άργησε πολύ να εκπαιδεύσει αποτελεσματικά τους ανθρώπους που λαμβάνουν τις αποφάσεις σε μικροοικονομικό επίπεδο, δηλαδή τους επιχειρηματίες και τα στελέχη επιχειρήσεων. Μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 1990 άρχισε να λειτουργεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το τμήμα που είχε ως γνωστικό αντικείμενο την επιστήμη του Μάρκετινγκ, το σημερινό τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Η λειτουργία αυτή του Τμήματος οδήγησε στην ιδέα ίδρυσης ενός ακαδημαϊκού φορέα που θα αποτελούνταν από πανεπιστημιακούς και θα είχε ως σκοπό την προαγωγή της επιστήμης του Μάρκετινγκ στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Το έτος 1998 ιδρύθηκε η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ και το καταστατικό της εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών στις 16 Φεβρουαρίου 1998.

Ιδρυτικά μέλη της ήταν Έλληνες καθηγητές που δίδασκαν Μάρκετινγκ σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η πρώτη Γενική Συνέλευση στην οποία εξελέγη το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας έγινε τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Ενώ, αρχικά προβλεπόταν ότι μέλη της θα μπορούσαν να είναι, εκτός από τα ιδρυτικά μέλη, μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία διδάσκουν Μάρκετινγκ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας ή της Αλλοδαπής, έχοντας διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο του Μάρκετινγκ, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2003 αποφασίσθηκε η τροποποίηση άρθρων του καταστατικού που θα έδιναν την δυνατότητα σε στελέχη επιχειρήσεων να γίνουν μέλη της Ακαδημίας. Την τροποποίηση αυτή υπερψήφησε η Γενική Συνέλευση της Ακαδημίας της 19ης Φεβρουαρίου 2004 και την 23η Φεβρουαρίου 2005 εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών το τροποποιημένο καταστατικό. Η Ακαδημία έχει σήμερα ως μέλη της και στελέχη επιχειρήσεων.

H ΕΛΑΜ από την ίδρυση της ως σήμερα έχει οργανώσει, συνδιοργανώσει και συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό δράσεων, οι οποίες παρουσιάζονται εδώ ανά έτος. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν εκδηλώσεις, συμπόσια, συνέδρια και θεσμούς αριστείας.