Τα μέλη της ΕΛ.Α.Μ. διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Ακαδημαϊκά μέλη, Επαγγελματικά μέλη, Επίτιμα μέλη και Φοιτητικά μέλη.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΕΛΗ
Ακαδημαϊκά μέλη μπορούν να γίνουν μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία διδάσκουν μάρκετινγκ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας ή της Αλλοδαπής, έχοντας Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο του μάρκετινγκ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επαγγελματικά μέλη μπορούν να γίνουν:
1. Φυσικά πρόσωπα  τα οποία είναι στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες ή επιχειρηματίες κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος (M.B.A, MSc in Marketing, κ.λ.π.) ή διδακτορικού διπλώματος στον ευρύτερο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων.

2. Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες ή επιχειρηματίες πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ΑΕΙ στον ευρύτερο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε θέσεις ευθύνης μάρκετινγκ.

3. Φυσικά πρόσωπα  τα οποία είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στο μάρκετινγκ, αλλά δεν διδάσκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας ή της αλλοδαπής ή καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγγενών γνωστικών αντικειμένων ( όπως οικονομικών, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, μάνατζμεντ, επιχειρησιακής έρευνας κ.λ.π.).

4. Ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα των οποίων οι δραστηριότητες εμπίπτουν στον χώρο  του μάρκετινγκ και στον ευρύτερο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων. Τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να δηλώνουν ονομαστικά ένα μόνο ανώτατος στέλεχος ως εκπρόσωπο τους σε όλες τις διεργασίες της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. Οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο ή παρουσίασαν εξέχουσα δράση για την επίτευξη σκοπών ίδιων ή συναφών με αυτούς του παρόντος καταστατικού, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Ακαδημαϊκά ή Επαγγελματικά μέλη του Σωματείου χωρίς αυτά να χάνουν τα δικαιώματά τους εκ της ιδιότητάς τους ως τακτικού μέλους.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ
Φοιτητικά μέλη μπορούν να γίνουν α) προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν διοίκηση επιχειρήσεων και μάρκετινγκ σε οποιοδήποτε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής που είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και β) διδακτορικοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες που εκπονούν διδακτορική διατριβή στο επιστημονικό πεδίο του Μάρκετινγκ σε οποιοδήποτε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής που είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.

Ετήσια συνδρομή ανά κατηγορία μέλους

Ακαδημαϊκά μέλη30 €
Επαγγελματικά μέλη30 €
Επίτιμα μέλη30 €
Φοιτητές μέλη10 €

Facebook Feed

23 Σεπτεμβρίου

Μπορείτε να ακολουθήσετε όλοι τα social media της ακαδημίας μας, προκειμένου να παραμείνουμε συνδεδεμένοι. Σε όλα μας τα social media θα βρείτε ενδιαφέροντα άρθρα σχετικά με το marketing και τις εφαρμογές του, καθώς και νέα για την επικαιρότητα, τα οποία διευρύνουν τις γνώσεις σας και μπορούν να αποτελέσουν θεμέλια για τις επόμενες κινήσεις σας. Επιπλέον, δημοσιεύονται όλες οι δράσεις της ακαδημίας μας, όπως σεμινάρια, εκδηλώσεις κ.λπ., στις οποίες μπορείτε να συμμετέχετε και να συμβάλλετε και εσείς στο έργο μας!Που μπορείτε να μας βρείτε:💡Facebook: Greek Marketing Academy (ΕΛΑΜ) (Greek Marketing Academy (ΕΛΑΜ))💡Linkedin: Greek Marketing Academy (www.linkedin.com/company/greek-marketing-academy/)💡Instagram: elam.academy (www.instagram.com/elam.academy/)#greekmarketingacademy #Elam #marketingacademy #socialmedia ... See MoreSee Less
View on Facebook